EN - ES - FR - IT - NL - DE - PT
Ipad Maaltafel Elf preview
Maaltafel Fee schermafdruk Maaltafel spel Educatieve maaltafel oefeningen Wiskunde oefeningen

Over het spel

De maal- en deeltafels worden op een speelse manier ingeoefend. Het kind kan door juist te antwoorden bloemen laten bloeien en wie weet, misschien een elfje op de weide ontmoeten. Het spel onthoudt de antwoorden van het kind en past de moeilijkheidsgraad automatisch aan.

Download Multiplication Fairy on the Google Playstore

Deze app werd uitgetest in een testgroup van kinderen (met verschillend IQ en met of zonder dyscalculie). Zij werd uitgebouwd vanuit een pedagogie van positieve aanmoediging. Fouten worden neutraal aangeduid (niet afgestraft) en opnieuw aangeboden. Zo leert het kind op natuurlijke wijze zoals in het echt leven. Kinderen die snel en juist rekenen, krijgen automatisch moeilijkere en meer opgaven. Het grafische ondersteunt het leerproces bij het kind (Geen overbodige prikkels, kleur volgens bewerking, associatie bloem-cijfer). Ook de tijdsduur werd op basis van testgroepen gemeten en ingesteld.