Inventive Media is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze app ongeacht of Inventive Media de gebruiker op de mogelijkheid van deze schade heeft gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt is tot virussen, defecten of overige onvolkomenheden aan andere apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de app, het wijzigen, onderscheppen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de gebruiker en/of Inventive Media wordt toegezonden, de beschikbaarheid en/of werking van de app, misbruik of verkeerd of oneigenlijk gebruik van de app, verlies of vervorming van gegevens, downloaden of gebruiken van bijvoorbeeld beelden, informatie en/of gegevens van de app en/of aanspraken van derden in verband met de toegang of het gebruik van de app